Na kordonových ramenech je obrost ve formě krátkých čípků. Letorosty směřují z kordonových ramen šikmo vzhůru do meziřadí a opírají se na vnější straně o 4 pevné dráty. Na vnitřní straně do vějíře rozevřené drátěnkové opery je jeden posuvný drát, který přidržuje letorosty, aby nebyly větrem rozhozeny do vnitřní části drátěnky ve tvaru V. Operu tvoří dva šikmo do meziřadí nakloněné sloupky namísto sloupku jediného. Vrcholy sloupků jsou svázány drátem, aby se neodkláněly pod tíhou porostu do meziřadí. Vzdálenosti řad musí být alespoň 3,5 m. Vzdálenosti keřů v řadu 0,8 m až 1,0 m při rozvedení keře na dvě kordonová ramena. Keře je možné tvarovat i jako jednoramenné kordony a odklánět každý lichý keř do pravého a každý sudý do levého meziřadí. Pak postačuje vzdálenost mezi keři 0,6 m a délka ramen kordonů bude 1,2 m. U odrůd, které plodí až z výše postavených oček, je možno používat tažně místo kordonových ramen s krátkým obrostem. Výhodou vedení lyra je dobrý výnos při velmi dobré jakosti hroznů. Nevýhodou jsou vysoké náklady na opěrné zařízení a větší pracnost při ošetřování listové plochy. Mnohé pěstitele láká vysoký počet keřů na jednotku plochy (při sponu 3,5 × 0,6 m je na hektaru téměř 5000 keřů) a přitom jsou meziřadí široká a drátěnka není přehuštěna letorosty.

Zdroj: Rukověť vinaře (V. Kraus, V. Hubáček, P. Ackermann), Nakladatelství Brázda, s.r.o.