V roce 1942 nastoupil jako vinařský referent Zemského úřadu Brno, od roku 1945 vinařský inspektor ve Znojmě. Od roku 1955 pracoval jako výzkumný pracovník ŠS Znojmo, vletech 1956-1964 byl vinařským agronomem ŠSP Brno (Šlechtitelský a semenářský podnik). Od roku 1965 pracoval na semenářské stanici Prosiměřice, kde v Lechovicich vybudoval vzorné technologické zařízení. Byl velmi činný literárně i spolkově.

Zdroj: České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století (Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný)